Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Bożena i Marta Siekierskie jako wspólniczki ,,Poz-Gaja’’ s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-492) przy ul. Droga Dębińska 29, NIP: 7822419898 pełnią funkcję administratora w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za pomocą Sklepu internetowego POZ Gaja. Dla Twojej wygody w niniejszym dokumencie zawarliśmy, także:

– informacje o wykorzystywanych w naszym Serwisie plikach cookies, które zasadniczo nie pozwalają na gromadzenie danych osobowych,

– informacje o gromadzeniu danych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

 

            Jako podmiot pozyskujący informacje o klientach za pośrednictwem sieci Internet odczuwamy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich powierzanych nam przez Ciebie danych. Z uwagi na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, niniejszym dokumentem chcemy Cię poinformować o podstawach prawnych oraz celach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane w Serwisie.

 

            Informacje o naszych klientach oraz potencjalnych klientach, w postaci ich danych kontaktowych (adresu e-mail, nr telefonu) gromadzimy jedynie korzystając z udostępnianych na naszych stronach formularzy. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celach umożliwienia składania zamówień w naszym sklepie internetowym, a także dla naszego marketingu bezpośredniego, realizowanego poprzez:

– wiadomości e-mail,

– wiadomości przesyłane przy wykorzystaniu komunikatora udostępnianego użytkownikom przez portal społecznościowy Facebook.

 

            Pozyskując dane osobowe każdorazowo informujemy naszych klientów oraz innych użytkowników o celach dla których je gromadzimy, okresach ich przechowywania, prawach przysługujących tym osobom w związku z takim przetwarzaniem, a także wszelkich innych kwestiach o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Informacje te są łatwo dostępne przy każdym z formularzy w którym prosimy Cię o podanie swoich danych. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi, gdyż tam łatwo odnajdziesz odpowiedzi na wiele często pojawiających się pytań.

 

            We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować pisząc na adres e-mail:………………….…. lub dzwoniąc pod numer tel. …………………………

 

            Osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające z usług przez nas świadczonych, zachowują kontrolę nad danymi, które nam przekazują. Działając jako administrator, ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności zasad z art.5 RODO oraz przepisów pozostałych aktów prawa powszechnie obowiązującego regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych.

 

            W ograniczonym zakresie, za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych,możemy automatycznie pozyskiwać Twoje dane, za pomocą których nie identyfikujemy jednak Twojej osoby. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Wyróżnić można cookies sesyjne (tymczasowe), które przechowywane są wyłącznie przez czas przebywania użytkownika na stronie Serwisu oraz pliki stałe – przechowywane na urządzeniu do momentu ich usunięcia przez samego użytkownika bądź przez stały okres wynikający z ich ustawień. Pliki te służą m. in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

 

– monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

 

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

 

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony WWW niezbędne do analizy korzystania z serwisu;

 

– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

 

            Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nasz Serwis zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wszelkie informacje dotyczące ustawień poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są w ich menu (zakładka Pomoc) bądź na stronach internetowych ich producentów. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz Serwis mogą nie działać prawidłowo.

            Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszego Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Jak już wyżej wspomniano, informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

 

            Przekazane przez Ciebie dane w postaci rejestrowanego adresu IP zostaną powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe, jedynie w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

 

            Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

 

Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności

 

Koszyk (0)

Koszyk

Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Suma częściowa
0,00
Kwota całkowita
0,00
Wróć do sklepu
0