Sklep

Strona www.poz-gaja.poznan.pl zwana dalej „Sklepem Internetowym Poz-Gaja” jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Marta Siekierska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garaszewo 44c, 61-323 Poznań, NIP: 7822419898, REGON: 300761899.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowym Poz-Gaja prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony www należącej do Marty Stoińskiej  prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Poz-Gaja s.c. Bożena Siekierska i Marta Stoińska”.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym Poz-Gaja może być osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – konsument oraz osoba nieposiadająca statusu konsumenta – przedsiębiorca.
 3. Przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym Poz-Gaja Klient powinien zapoznać się z poniższym regulaminem.
 4. Podane na stronach Sklepu Internetowego Poz-Gaja ceny obowiązujące w dniu zawiązania się przez Klienta umową na odległość obowiązują do dnia realizacji umowy.
 5. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym Poz-Gaja podawane są w złotych polskich i zawierają cenę brutto z doliczonym podatkiem VAT.
 6. Sklep Internetowym Poz-Gaja zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych towarów.

 

II. Zamówienia

 1. Zamówień w Sklepie Internetowym Poz-Gaja można dokonać poprzez stronę www dostępną w domenie www.poz-gaja.poznan.pl.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym Poz-Gaja można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy.
 3. Zamówienia w Sklepie Internetowym Poz-Gaja można składać poprzez umieszczenie wybranych towarów w „Koszyku”, a następnie wypełnienie formularza zamówienia.
 4. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient w Koszyku otrzyma podsumowanie zamówienia, które złożył między innymi ze sposobem płatności wybranym przez Klienta oraz sposobem dostarczenia towarów wybranym przez Klienta, a następnie aby związać się umową na odległość Klient będzie zobowiązany złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez użycie odpowiedniej ikony.
 5. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uznaje się moment otrzymania przez Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy POZ – Gaja potwierdza złożenie zamówienia o określonej treści, w tym w szczególności ilość zamówionych produktów i całkowitą cenę do zapłaty.
 6. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym Poz-Gaja w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

III. Czas i forma realizacji zamówień

 1. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Poz-Gaja są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej i dostarczany przez kuriera w ciągu 4 dni od dnia zaksięgowania należności.
 3. Obowiązujące w Sklepie Internetowym Poz-Gaja formy oraz koszty dostaw znajdują się w zakładce „Koszty i zasady dostawy”.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 5. W przypadku odbioru przesyłki w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie kuriera i w jego obecności spisać protokół reklamacji.

 

IV. Płatności

 1. Zapłata za zamówiony przez Klienta towar może być dokonana w formie za pobraniem czyli gotówką – przy odbiorze towaru przez Klienta od kuriera lub w formie przedpłaty poprzez tradycyjny przelew elektroniczny na konto prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ” Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska ” podane na stronie Sklepu Internetowego Poz-Gaja.
 2. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT. W przypadku, gdy Klient wnosi o wystawienie faktury VAT jest zobowiązany podać swoją firmę wraz z adresem jej siedziby oraz danymi dotyczącymi nr NIP. W chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową na odległość Klient zgadza się na wystawienie przez prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ” Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska” faktury VAT bez jego podpisu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie za pobraniem procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu i potwierdzeniu dostępności towaru w magazynie. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu wymaganej kwoty na konto prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska”.
 4. W przypadku braku płatności przez Klienta za zamówienie w terminie 7 dni od daty jego złożenia, zamówienie zostanie anulowane.

 

VII. Reklamacje

 1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub ujawnienia defektu podczas jego użytkowania lub uszkodzeń zamówionych towarów powstałych podczas dostawy Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji.
 2. W celu zgłoszenia reklamacji oraz usprawnienia i przyśpieszenia procesu reklamacyjnego należy wysłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu na adres ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań oraz wysłać wiadomość e-mail na adres info@poz-gaja.poznan.pl informującej o wysłaniu reklamacji.
 3. Koszty wysyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty zostaną zwrócone Klientowi. W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient ponosi wszelkie koszty związane z odesłaniem produktu.
 4. Sklep Internetowy Poz-Gaja w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i wyśle odpowiedź drogą elektroniczną, na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail. Należy zachować otrzymaną wiadomość jako potwierdzenie przyjęcia produktu do reklamacji.
 5. Sklep Internetowy Poz-Gaja w terminie 30 dni od daty wydania pozytywnej decyzji dotyczącej reklamacji, zobowiązuje się do zrealizowania zgłoszonej reklamacji. Wskazane terminy mogą zostać wydłużone w uzasadnionych przypadkach, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany .

 

VII. Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą faksem lub e-mailem. Wzór formularza odstąpienia od umowy w wersji do pobrania dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego Poz-Gaja.
 2. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił więcej niż jeden towar, odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta towarów z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie od umowy możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, kompletu, zestawu lub pakietu, od którego zakupu Klient odstąpił. Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ” Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska” ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania jednoznacznego oświadczenia odstąpienia od umowy zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ” Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska” dokona zwrotu płatności na rzecz Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku, gdy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ” Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska” nie zaproponował, iż sam odbierze towar od Klienta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy określonych w niniejszym paragrafie Sklep Internetowym Poz-Gaja odeśle Klientowi zwrócony towar na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, błędne wypełnienie formularza odstąpienia od umowy lub jego nieprzesłanie mogą skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 6. W przypadku, gdy odstąpienie przez Klienta od umowy, w sytuacji w której na jego żądanie została wystawiona faktura VAT Klient ma obowiązek wystawić fakturę VAT korektę i przesłać ją na adres prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ” Poz-Gaja s.c. Bożena i Marta Siekierska”.

 

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Bożena i Marta Siekierskie jako wspólniczki ,,Poz-Gaja’’ s.c. są administratorem w rozumieniu art.4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu dla danych osobowych Klientów oraz innych użytkowników przekazujących swoje dane poprzez Sklep Internetowy Poz-Gaja.
 2. Administrator przed przekazaniem danych przez Klientów i inne osoby o których mowa w poprzednim punkcie poprzez wypełniany formularz, udostępnia informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przed przesłaniem formularza administratorowi, osoba oświadcza, że zapoznała się z informacją o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym z informacją o celu i okresach przetwarzania tych danych.

Koszyk (0)

Koszyk

Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Suma częściowa
0,00
Kwota całkowita
0,00
Wróć do sklepu
0